کاندیداتوری مهندس داوود محمدی از مدیران لایق و با تجربه پایتخت را از حوزه انتخابیه شهرستانهای تفرش ، آشتیان و فراهان  اعلام دارد. شاین ذکر است با توجه به اقبال عمومی زیاد و وجهه ی ایشان احتمال انتخاب ایشان بسیار زیاد است. ایشان تنها مدیری است که علم و عمل هر دو را با هم  دارد. مهندس داوود محمدی از مدیران آب و فاضلاب پایتخت ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و استاد دانشگاه می باشد.

منبع خنجین خبر