آقای داود محمدی روز پنشنبه مورخه13/11/90 در جمع پرشور مردم شریف و مومن خنجینی های مقیم اراک حضور یافت . همچنین آقای مهندس داود محمدی روز جمعه مورخه 14/11/90 در گردهمایی و هم اندیشی جمع کثیری از فراهانی های مقیم قم حضور یافتند.