مهندس داود محمدی

با تمام قدرت  در جهت ایجاد  وحدت  عدالت و توسعه  شهرستان های تفرش اشتیان و فراهان تلاش خواهم كرد

مهندس داود محمدی  از كاندیداهای حوزه انتخابیه تفرش آشتیان و فراهان است كه تحلیل گران انتخابات به دلیل حمایت ها و جایگاه مردمی اش  و استقبال خوبی كه  ازوی  به عمل آمده او  به عنوان یكی از امید های پیروزی انتخابات این منطقه مطرح می باشد  در این خصوص گفتگویی با وی انجام داده ایم كه حاصل این گفتگو  را می خوانید   

مهندس داود محمدی در مصاحبه اختصاصی با خنجین خبرگفت با تمام قدرت  در جهت ایجاد  وحدت  عدالت و توسعه  شهرستان های تفرش اشتیان و فراهان تلاش خواهم كرد و ان شا ا... به یاری خداوند متعال و پشتیبانی مردم عزیزاگر  توفیق خدمت حاصل شد  حساسیت ها و رقابت های ناسالم  به وجود امده در بین شهرستانها را از بین خواهم برد چون به همین  دلایل بوده كه  در طول سالهای گذشته  به توسعه و منافع هر سه شهرستان لطمه های زیادی وارد شده  

محمدی   در بخش دیگری ازمصاحبه  با اشاره به حضور دیر هنگام خود  گفت اگر چه دیربه  عرصه انتخابات وارد شدم ولی به واسطه حمایت و محبت هایی كه  مردم این حوزه بخصوص همشهریان به بنده داشتند با خودم و خدای خودم عهد كردم در صورتی كه موفق به حضور درعرصه قانون گذاری شوم  تمام  توان خود را در جهت  احقاق حقوق  مردم هر سه شهرستان به كار خواهم گرفت چرا كه مردم این مناطق شایسته خدمات بهتری هستند

مهندس محمدی در پایان گفت با تمام احترامی كه به دیگر كاندیداها دارم با قطعیت  اعلام می كنم در صورتی كه  مردم عزیز به بنده اعتماد كنند در جهت خدمت هرچه بهتر از نظرات سازنده یكایك كاندیداهای محترم  این حوزه استفاده خواهم كرد و اگر توفیق حاصل نشد در كنارفردی كه مردم انتخاب می كنند خواهم ماند و وی را حمایت و كمك خواهم كرد