استمداد وبلاگ انتخابات تفرش در مقابل رقبایی چون مهندس حاج داود محمدی
 

 در پی حضور مقتدرانه مهندس داوود محمدی در حوزه انتخابیه تفرش ، آشتیان و فراهان، رقبای ایشان دست به کار شدند تا با رایزنی های خود بتوانند در مقابل ایشان بایستند. از این رو عملاً به استمداد از مردم شهرستان تفرش و ... کردند تا بلکه بتوانند معادلات را تغییر دهند. اطلاعات رسیده از شهرستان های این حوزه انتخابیه  و نظرسنجی های مختلف حاکی از آن است که  در این حوزه انتخابیه محمدی بیشترین آراء را به خود اختصاص داده و از بیشترین محبوبیت در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان برخوردار است. شایان ذکر است با توجه به شناختی که از زادگاه ایشان یعنی بخش خنجین وجود دارد این نتیجه انتخاباتی دور از ذهن نخواهد بود. در ادامه مطلب استمداد  وبلاگ انتخابات تفرش در مقابل مهندس داود محمدی عیناً درج شده است.


«طبق آخرین اطلاع از نظر کارشناسان امر انتخابات در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان، فراهان و رودبار متوجه شدیم که همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که رقابت بر سر کرسی نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این حوزه بین سه کاندیدا وجود دارد . 

از آشتیان آقای سپاسی، در فراهان آقای داوود محمدی و در تفرش آقای حیدری تفرشی، و اینگونه که از شواهد بر می آید این نظریه چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد چرا که سپاسی در آشتیان رأی ثابت داشته و محمدی در خنجین دارای رأی بوده و حیدری طبق آرای مأخوذه دوره ی قبل رأی اول تفرش را در سبد آرای خود دارد .

لذا با توجه به شرایط موجود می طلبد همشهریان عزیز تفرشی و مردم فهیم شهرستان فراهان با همت و درایت خاص، اهمیت این موضوع را درک و نسبت به حمایت همه جانبه خود از کاندیدای تفرشی اقدام نمایند .»