حامیان مهندس حاج داود محمدی، در بیانیه ای از انصراف فرزندان ولایی، غیور و دلسوز کاندیداهای شهرستان فراهان آقایان دکتر دستجانی، مهندس گودرزی و حاج آقای کمال آبادی به نفع شهرستان فراهان تقدیر و تشکر نمودند. شایان ذکر است کسانی که این چنین از خود گذشتی می کنند قطعاً کسانی هستند که دلسوز شهرستان بوده و به فکر آبادانی ، توسعه و عمران آن هستند و با این عمل خود صداقت و حسن نیت خود را به اثبات رساندند. آفرین بر فرزندان غیور شهرستان بزرگ فراهان که همیشه در همه مقاطع خوش درخشیده و نام خود را در ایران و جهان زنده نگه داشته است. پایگاه اطلاع رسانی خنجین خبر نیز ضمن  تقدیر و تشکر از  این برادران ارزشی،  برایشان آرزوی توفیق نموده موفقیتشان را در همه امور دنیوی و اخروی از خداوند منان خواستاریم.