انصراف دهندگان حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان (آقایان دکتر دستجانی،مهندس گودرزی و حاج آقا کمال آبادی) با ارسال پیامکهایی سوء استفاده برخی کاندیداها را تقبیخ نموده و انتشار پیامهایی مبنی بر انصراف به نفع نماینده خاص را تکذیب کردند و ضمن آن تاکید نمودند که تنها و تنها به نفع شهرستان فراهان انصراف داده اند.