براساس اطلاع واصله آقایان ابراهیم فراهانی ، سیامک کمال آبادی ،محمد دستجانی فراهانی و خانم جمیله کرمی(؟؟؟؟؟) از ادامه فعالیت انتخاباتی در حوزه تفرش ، آشتیان و فراهان بصورت رسمی انصراف دادند . لازم به ذکر است آقایان ولی ا... بیاتی و عبدالحسین حیدری نیز فعالیت تبلیغاتی خود را متوقف نموده اند.

غلامحسن محبی یکی از نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تفرش ، آشتیان و فراهان با حضور در فرمانداری شهرستان تفرش در روز پنجشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ از ادامه فعالیت انتخاباتی به صورت رسمی انصراف دادند.