12 اسفند گذشت و شهرستان فراهان با تعدد بیش از حد كاندیدا نتوانست نماینده ای از بین كاندیدای خود وارد مجلس كند، آسیب شناسی این اتفاق با اهالی فهیم فراهان و كارشناسان بزرگوار آن .
آنچه ما از همشهریان عزیز فراهانی خود میخواهیم اتحاد و همدلی و ائتلاف با تفرش و رودبار است .

ادامه پروژه فراهان بزرگ، بدون همراهی و همدلی نماینده آتی امكانپذیر نیست . در عمل ثابت شده كه فراهان و تفرش در كنار یكدیگر ، دغدغه كمتری دارند تا در ائتلاف با جای دیگر. تا آنجا كه ما با خبریم اكثر كاندیدهای فراهانی در حمایت از دكتر صلاحی تردید ندارند .

به هر حال از دكتر صلاحی میخواهیم پس از حضور در مجلس، حتماً پیگیر رشد فراهان در جنبه های مختلف باشند كه بی تردید، كوتاهی در این زمینه، فعالیت نمایندگان و مسئولان در چند سال گذشته را، هیچ میكند .

سخن كوتاه و ذكر آخرین مطلب كه در سایه ائتلاف این دو شهر و بخشهای خنجین و رودبار پیروزی نزدیك است .الیس بصبح قریب