مشاور وزیر کشور و رییس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفت: در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بین 33 حوزه انتخابیه، انتخابات در حوزه انتخابی تفرش، آشتیان و فراهان و 6 حوزه دیگر به صورت کاملا رایانه ای برگزار می شود.

وی اظهارداشت: در مجموع در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخابات در حدود هزار و 500 شعبه اخذ رای به صورت کاملا رایانه ای برگزار می شود.