فرماندهی انتظامی شهرستان فراهان عصر امروز توسط شعبانی فرد  استاندار مركزی افتتاح شد   این مراسم كه  با حضور  دكتر اخوان نماینده مجلس و  دكتر صلاحی نماینده منتخب دوره نهم مجلس شورای اسلامی مومنی فرماندارفراهان و فرمانداران شهرستانهای تفرش اشتیان كمیجان و بخشداران خنجین و فراهان و جمعی از  مسئولین استانی  و محلی   شوراها و معتمدین خنجین و فراهان  انجام شد سردار مجتبایی فرمانده انتظامی استان طی سخنانی با اشاره به موضوع امنیت و نظم امنیت را زمینه ساز توسعه دانست و در پایان مراسم فرمنده انتظامی شهرستان فراهن معرفی شد

در ضمن استاندار مركزی در این مراسم به مردم خنجین و تلخاب وعده داد شهرداری  خنجین وتلخاب و همچنین پاسگاه انتظامی  تلخاب در اینده نزدیك افتتاح خواهد شد