معاون اول رییس جمهور اعلام کرد: ایجاد 2 شهر و یک دهستان در شهرستان‌های شازند و فراهان

از سوی معاون اول رییس جمهور، ایجاد دو شهر و یک دهستان در شهرستان‌های شازند و فراهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبر‌گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه مرکزی‌، در نامه محمدرضا رحیمی که رونوشتی از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته است، روستای خنجین مرکز بخش خنجین از توابع شهرستان فراهان به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر خنجین معرفی شده است.

همچنین شهر جدید شهباز از تركیب ‌روستاهای بازنه و هفته از توابع بخش قره‌کهریز شهرستان شازند به شهر تبدیل و به عنوان شهر «شهباز» ‌شناخته می‌شود.