طی 6 ماه گرانی را کنترل می‌کنم/‌‌ به فصول مختلف قانون اساسی آشنا هستم‌

کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری گفت: تورم 150 درصد در گروه کالاهای اساسی مردم غیر‌قابل قبول است و آنها به خوبی این تورم را احساس می‌کنند.