جلیلی در مسجد الزهرا(س) اراک:
بدهی بانکی ۶ نفر به اندازه دو برابر یارانه یک ماه مردم است/ ملت ایران به پشت خیمه دشمن رسیده است

سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور گفت: امروز معوقه بانکی ۶ نفر به اندازه دو برابر یارانه یک ماه ملت است