روحانی در پردیس قلهک:
تعامل با دنیا به معنای سجده‌ کردن نیست/ شعارم نجات اقتصاد ایران است

عضو شورای عالی امنیت ملی، راه برون‌رفت کشور از وضع موجود را تعامل با دنیا دانست اما متذکر شد تعامل سازنده با جهان این نیست که در برابر تمام دنیا سجده کنیم؛ همانطور که نباید با چاقو به آنها حمله کرد.