مشروح/ عارف در رادیو معارف:
تحدید تشکیلات دولتی را دنبال می‌کنیم/ صدور انقلاب «فرهنگ و هنر» می‌خواهد

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما تحدید تشکیلات دولتی را دنبال می‌کنیم که البته به منزله کنار گذاشتن وظایف ذاتی دولت نیست بلکه منظور بیشتر کاهش تصدی‌گری است.