خنجین _ پایگاه اطلاع رسانی فراهان – در تاریخ 21/9/92 دانه های سفید برف ، شهر خنجین و اکثر شهر های ایران را سفید پوش کرد . مردم خنجین با این برکت الهی شادمان و خوشحال شدند . این بارش برف همزمان در شهر های مختلف ایران بیشتر جاده های ایران را مسدود کرد

 قابل گفتن است که این بارندگی ها امید را در دل کشاورزان زنده کرد