به گزارش پایگاه اطلاع رسانی در مراسمی با شکوه و روحانی که در آن اقشار مختلف مردم به خصوص فرهنگیان و شهردارو پرسنل شهرداری، اعضای محترم شورای اسلامی خنجین و خانواده شهدا حضور داشتند از مزار نورانی شهدا غبار روبی و عطر افشانی به عمل آمد .