اولین وبلاگ در زمینه آداب و رسوم اجتماعی شهر خنجین شروع به کار کرد .

 شهر تاریخی خنجین

khenejiniran.mihanblog.com