به نقل از  سلام خنجین

بازدید پرفسور سید محمد حسینی از چهره های ماندگار خنجین از شهرداری خنجین
خلاصه : دكتر سیدمحمد حسینی در سال 1315 درشهر خنجین استان مرکزی دیده به جهان گشود.ایشان دارای مدرك دكترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران (در سال 1351) می باشد.ایشان هم اكنون در دانشگاه علامه طباطبائی به تدریس مشغول است.

گروه : علوم انسانی
رشته : زبان و ادبیات عربی
تحصیلات رسمی و حرفه ای : سال ورود به دانشگاه: 1343 نام دانشگاه: دانشگاه تهران رشته تحصیلی كارشناسی: زبان و ادبیات عربی
سال ورود به كارشناسی ارشد: 1345 نام دانشگاه: دانشگاه تهران رشته تحصیلی و گرایش: زبان و ادبیات عرب
سال ورود به مقطع دكترا: 1348 نام دانشگاه: دانشگاه تهران رشته تحصیلی و گرایش: زبان و ادبیات عرب
عنوان پایان‌نامه دكترا: سرزمینهای جنوبی خلیج فارس درجة مدرك دكترا: PH.D
سال اخذ مدرك دكترا: بهار 1351

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : 1) سرپرست كتابخانة دانشكدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (به مدت 2 سال و چند ماه)
2) عضو كمیسیون صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرك دانشگاهی در رشتة زبان و ادبیات فارسی با ابلاغ وزیر محترم علوم تحقیقات وفناوری جناب آقای دكتر جعفر توفیقی به مدت دو سال، شماره و تاریخ: 511/15ـ5/2/83.
3) عضو هیئت ممیزة دانشگاه علامه طباطبایی به مدّت دو سال، شماره و تاریخ: 6778/1ـ5/9/81.
4) عضویت در كمیتة تخصّصی ادبیات و زبانهای خارجی هیئت ممیزة دانشگاه علامه طباطبایی، 2 دوره (4 سال)
عضویت‌ها (در مجامع علمی، هیئت تحریریه مطبوعات پژوهشی و...):
1) عضویت در گروه ادبیات در مركز پژوهشهای ترجمه در دانشگاه علامه طباطبایی. 687/16ـ24/3/84
2) عضویت در هیئت تحریریة مجلة زبان و ادب دانشكدة ادبیات فارسی وزبان های خارجی دانشگاه علامه، بیش از 10 سال.
3) عضویت در هیئت تحریریة «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» (علمی ـ پژوهشی) دانشگاه‌آزاد اسلامی.
4) عضویت در كمیتة تخصصی بررسی صلاحت علمی مدرسان پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج. 151325/1ـ10/138610
5) عضویت در كمیتة تخصصی تحصلات تكمیلی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد كرج. 6175987ـ29/11/86.

فعالیتهای آموزشی : دانشگاه ابوریحان بیرونی سال 1355- گروه ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه زبان و ادبیات عربی
عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1386
جوائز و نشانها : كتاب "نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص)" ترجمه ،سید محمد حسینی، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان كتاب سال برگزیده شد.

چگونگی عرضه آثار : از دكتر حسینی مقاله هایی به مناسبت كنگره های بزرگداشت خواجوی كرمانی، شهریار، حزین لاهیجی و سایر مشاهیر علم و ادب منتشر شده است.آثار :
    1  تصحیح و تحقیق جلدهای 2 و 3 تفسیر «جوامع الجامع» فضل بن حسن طبرسی
      ویژگی اثر : با همكاری استاد دكتر ابولقاسم گرجی
2  قرائت زبان عربی 1 و 2 و 3، دانشگاه پیام نور
      3  قواعد زبان عربی 1 و 2، دانشگاه پیام نور
      4  نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص)
      ویژگی اثر : ترجمه،این كتاب در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوری اسلامی ایران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است. آشنایی با كتاب: «نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص)»: نامه ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدراسلام، تحقیق و گردآوری دكتر محمد حمیدالله، ترجم? دكتر سیدمحمد حسینی، تهران: انتشارات سروش، 1374. كتاب حاضر مجموعه ای غنی از نامه ها و پیمانهای حضرت پیامبر(ص) و اسناد صدر اسلام است كه آن را می توان منبع معتبری برای درك حقایق تاریخ، سیاسی، دینی، اقتصادی دوران پیامبر(ص) و خلفای راشدین محسوب كرد. در ابتدای كتاب مقدمه ای جامع و ارزشمند از مترجم گنجانده شده كه به بررسی سبك و سیاق نوشته های پیامبر می پردازد. مواد و مطالب كتاب مستند به منابع معتبر تاریخ است كه فراوانی و تنوع آنها از امتیازات خاص اثر است. كتاب متشكل از 4 بخش است كه در پایان، بخشی به منابع و مآخذ محقق و مترجم، واژه نامه و فهرست راهنما اختصاص یافته استمنابع :
    1http://www.kiau.ac.ir/persian/adabiat/drhosseini.htm2www.ketabesal.ir3تكمیل پرسشنامه فرهیختگان توسط دكتر اسماعیل شیعه بنا به درخواست بنیاد