صبح روز سه شنبه مورخ 92/12/13 فائض پور فرماندار شهرستان فراهان  پیام تبریکی به مناسبت فرا رسیدن روز احسان ونیکوکاری  به  مسئولین ومردم شهرستان فراهان ارسال نمود: 

ایشان ضمن گرامی داشت این روز بزرگ ،باشکوه انجام دادن مراسم این روز را توسط مسئولین ادارات ومردم شهرستان حائض اهمیت دانست ودر ادامه عنوان نمود : امروز روز آسمان است. روز پاکی است. روز زلالی است. روز بی کرانگی است. امروز بهشت را تقسیم می کنند. امروز نیکوکاران، خشت بر خشت، بهشت خود را استوار می سازند. و امروز، روز ان الله یأمر بالعدل و الاحسان است. آری، امروز روز نیکوکاری است. به شما می اندیشم. به شما که این گونه به یاری نیازمندان می شتابید. به شما که سبد سبد محبت را از باغ همیشه سبز باور خود به ارمغان می آورید. به شما می اندیشم؛ به شما که عطوفت و مهربانی پروردگار در رگ هایتان جاری است. مبارک باد بر شما روز نیکوکاری.