عصر روز دوشنبه مورخ 92/12/12 فائض پور فرماندار به همراه مسئولین ادارات سطح شهرستان از روستای شتریه فراهان بازدید نموده واز نزدیک با مردم این روستا ملاقات نمودند وبه بررسی مسائل ومشکلات مردم از جمله طرح بهسازی روستا ، ارائه تسهیلات به جوانان روستایی جهت اشتغال و..... پرداختند .