پخش زنده تجمع بزرگ عاشورائیان شهر خنجین از شبکه ی سیمای آفتاب و شبکه های سراسری
زمان : روز یکشنبه 11 آبان ( 8 محرم ) ساعت 14
مکان : میدان حضرت ولی عصر ( عج ) رو بروی شهرداری خنجین

تجمع بزرگ عاشورائیان شهر خنجین
وعده دیدار ما بعد ظهر یکشنبه میدان ولیعصر (عج ) روبروی شهرداری